Domov > ŠTK > Štatút ligy 2019

Štatút ligy 2019

Štatúty líg vozičkárov a stojacich.

Štatút stolnotenisovej ligy vozičkárov (TT1 - 5) pre rok 2019

 

OPEN súťaž v dvojhre bez rozdielu postihnutia v skupinách TT1 – 5.

 

Dátum a kolo

čas

miesto

Poznámka

20.04.2019 I.kolo

10:00

Hlohovec

Spoločná

18.05.2019 II.kolo

10:00

Pezinok

 

15.06.2019 III.kolo

10:00

Bratislava

Spoločná

10.08.2019 IV.kolo

10:00

Myjava

Spoločná

18.08.2019 V.kolo

10:00

Žarnovica

 

31.08.2019 VI.kolo

10:00

Ružomberok

Spoločná - záver

 

kontakt na prihlásenie do súťaže: 0908912217, dobrotkazc@gmail.comĽuboš Dobrotka

 

Časový rozpis:

  • 9:00 hod do 9:30 hod prezentácia
  • 9:30 hod do 10:00 žrebovanie
  • 10:00 hod zahájenie turnaja

 

Ak sa hráč, alebo hráčka neprezentuje (môže aj telefonicky) podľa časového rozpisu, nemôže v príslušnom turnaji štartovať. Nepovoľujú sa žiadne výnimky. Ak sa hráč dostaví neskoro na prvý zápas, prehrá ho kontumačne v zmysle pravidiel, v ďalších zápasoch však môže pokračovať.

 

Právo účasti:

Právo štartu v súťaži má registrovaný člen SZTPŠ - v REGISPORTE s platnou lekárskou prehliadkou. V prípade nových hráčov, predloží hráč príslušné doklady na najbližšom kole. Pokiaľ tak neučiní, nebude pripustení do ďalšieho kola.

 

Úhrada nákladov:

Účastník štartuje na vlastné náklady, respektíve na náklady svojho klubu. Prenájom priestorov a zberačov loptičiek hradí usporiadateľ z dotácie SZTPŠ. V roku 2019 je schválená dotácia maximálne vo výške 330,-€ na samostatnú ligu vozíčkarov,

alebo stojacich a pri spoločnej lige je výška dotácie 450,-€. Občerstvenie počas ligy si zabezpečuje každý účastník vo vlastnej réžii.

 

Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu s výnimkami pre hru TPŠ, súboru predpisov a ustanovení tohto rozpisu. Žiadne iné výnimky nie sú možné. Usporiadateľ ligy je povinný zabezpečiť dostatočný počet zberačov.

 

Hrací systém:

Spoločná súťaž pre všetkých hráčov – vozíčkarov PROGRESÍVNY – skupinový systém. Týmto systémom sa hrá Stredoeurópska liga vozíčkarov a najviac zohľadňuje výkonnosť hráčov a je aj motivačný pre nových hráčov. Pri počte 15 a menej hráčov sa odohrá len dvojstupňový systém: Prvý stupeň sa hrá v základných skupinách. Druhý stupeň vo finálových skupinách

o konečné umiestnenie.

Pri počte účastníkov 16 a viac sa hrá 3-stupňový systém. Prvý stupeň sa hrá v „základných“ skupinách s počtom max. 6 hráčov v jednej skupine. Druhý stupeň sa hrá v „nadstavbových“ skupinách, ktorých zloženie vznikne na základe umiestnenia hráčov v základných skupinách. Hráči umiestnení na 1.a 2. mieste v základných skupinách postupujú do „výkonnostných A“ skupín, hráči na 3. a 4.mieste do „výkonnostných B“ skupín a hráči umiestnení na 5. a 6.mieste odohrajú vzájomné zápasy vo

„výkonnostných“ C skupinách. Tretí stupeň sa odohrá vo finálových skupinách o konečné umiestnenie. Finálové skupiny vzídu na základe poradia hráčov vo výkonnostných skupinách. V obidvoch prípadoch si výsledok vzájomného zápasu hráči prenášajú do ďalšieho priebehu turnaja.

  •  organizátor ligy si vyhradzuje právo zmeny počtu postupujúcich hráčov zo skupín na základe počtu

 prezentovaných hráčov. Táto zmena bude vždy oznámená pred začiatkom kola hlavným rozhodcom.

 

Nasadzovanie

Na prvom turnaji sa nasadí podľa konečného rebríčka z roku 2018. Na každom ďalšom turnaji podľa aktuálneho poradia prebiehajúceho ročníka 2019. Pri žrebovaní treba použiť tzv. hadí systém žrebovania, ktorý je najmodernejší nakoľko zaradenie majú všetci zúčastnení. Žrebovanie prevedie riadne delegovaný rozhodca spoločne s riaditeľom ligy.

 

Bodovanie

Body do priebežného poradia v ročníku 2018 sa udeľujú len za konečné umiestnenie v konkrétnom kole. 1.miesto: 500bodov, 2.miesto: 350bodov, 3.miesto: 300bodov, 4.miesto: 250bodov. 5.miesto: 175bodov, 6.miesto: 150bodov, 7.miesto: 125bodov, 8.miesto 100bodov, 9.miesto: 75bodov, 10.miesto: 70bodov, 11.miesto: 65bodov, 12.miesto: 60bodov, 13.miesto: 55bodov,

 

14.miesto: 50bodov, 15.miesto: 45bodov, 16.miesto: 40bodov, 17.miesto: 35bodov, 18.miesto: 30bodov, 19.miesto: 25bodov, 20.miesto: 20bodov, 21.miesto: 10bodov, 22.miesto: 9bodov, 23.miesto: 8bodov,.......30.miesto: 1bod.

 

Pre rok 2019 sa bude hrať s loptičkami, ktoré dodá organizátor ligy - biele 729***

 

Protesty

Môžu sa podávať v zmysle SP hlavnému rozhodcovi s vkladom 20.-€. V prípade oprávneného protestu bude vklad vrátený, v opačnom prípade prepadá v prospech usporiadateľa.

Riaditeľ ligy je povinný spracovať výsledky do elektronickej podoby a do troch dní po skončení turnaja zaslať na adresy : tps@sztps.sk + predsedovi ŠTK + reprezentačnému trénerovi.

Výsledky budú zverejňované na zväzovej stránke www.sttp.sk. Právo štartu na Majstrovstvách republiky je podmienené účasťou minimálne na 2 kolách ligy.

 

Odmenení budú hráči na 1. - 6.mieste športovými pohármi a nákupnými poukážkami od firmy FUNSTAR s.r.o.

1. miesto šek 500.-€, 2. miesto šek 300.-€ a 3. miesto 200.-€, 4. miesto 150,-€, 5. miesto 100,-€ a 6. miesto 75,-€. Mimoriadnou cenou – športovým pohárom a šekom v hodnote 50,-€ bude odmenený hráč, ktorý v ročníku 2019 zaznamená najväčší progres vo výkonnosti.

 

ŠTK stolného tenis, 28.11.2018

 

 

Štatút stolnotenisovej ligy stojacich(TT6 – 10) pre rok 2019

 

OPEN súťaž v dvojhre bez rozdielu postihnutia v skupinách TT6 - 10.

 

Dátum a kolo

čas

miesto

Poznámka

20.04.2019 I.kolo

10:00

Hlohovec

Spoločná

18.05.2019 II.kolo

10:00

Žarnovica

 

15.06.2019 III.kolo

10:00

Bratislava

Spoločná

10.08.2019 IV.kolo

10:00

Myjava

Spoločná

18.08.2019 V.kolo

10:00

Senec

 

31.08.2019 VI.kolo

10:00

Ružomberok - záver

Spoločná

 

kontakt na prihlásenie do súťaže: 0908912217, dobrotkazc@gmail.comĽuboš Dobrotka

 

Časový rozpis:

  • 9:00 hod do 9:30 hod prezentácia
  • 9:30 hod do 10:00 žrebovanie
  • 10:00 hod zahájenie turnaja

 

Ak sa hráč, alebo hráčka neprezentuje (môže aj telefonicky) podľa časového rozpisu, nemôže v príslušnom turnaji štartovať. Nepovoľujú sa žiadne výnimky. Ak sa hráč dostaví neskoro na prvý zápas, prehrá ho kontumačne v zmysle pravidiel, v ďalších zápasoch však môže pokračovať.

 

Právo účasti:

Právo štartu v súťaži má registrovaný člen SZTPŠ - v REGISPORTE s platnou lekárskou prehliadkou. V prípade nových hráčov, predloží hráč príslušné doklady na najbližšom kole. Pokiaľ tak neučiní, nebude pripustení do ďalšieho kola.

 

Úhrada nákladov:

Účastník štartuje na vlastné náklady, respektíve na náklady svojho klubu. Prenájom priestorov a zberačov

loptičiek hradí usporiadateľ z dotácie SZTPŠ. V roku 2019 je schválená dotácia maximálne vo výške 330,-€ na samostatnú ligu vozíčkarov, alebo stojacich a pri spoločnej lige je výška dotácie 450,-€. Občerstvenie počas ligy si zabezpečuje každý účastník vo vlastnej réžii.

 

Predpis:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu s výnimkami pre hru TPŠ, súboru predpisov a ustanovení tohto rozpisu. Žiadne iné výnimky nie sú možné. Usporiadateľ ligy je povinný zabezpečiť dostatočný počet zberačov.

 

Hrací systém:

Spoločná súťaž pre všetkých hráčov PROGRESÍVNY – skupinový systém. Týmto systémom sa hrá Stredoeurópska liga vozíčkarov a najviac zohľadňuje výkonnosť hráčov a je aj motivačný pre nových hráčov. Pri počte 15

a menej hráčov sa odohrá len dvojstupňový systém: Prvý stupeň sa hrá v základných skupinách. Druhý stupeň

vo finálových skupinách o konečné umiestnenie.

Pri počte účastníkov 16 a viac sa hrá 3-stupňový systém. Prvý stupeň sa hrá v „základných“ skupinách

s počtom max. 6 hráčov v jednej skupine. Druhý stupeň sa hrá v „nadstavbových“ skupinách, ktorých zloženie vznikne na základe umiestnenia hráčov v základných skupinách. Hráči umiestnení na 1.a 2. mieste

v základných skupinách postupujú do „výkonnostných A“ skupín, hráči na 3. a 4.mieste do „výkonnostných B“ skupín a hráči umiestnení na 5. a 6.mieste odohrajú vzájomné zápasy vo „výkonnostných“ C skupinách. Tretí stupeň sa odohrá vo finálových skupinách o konečné umiestnenie. Finálové skupiny vzídu na základe poradia hráčov vo výkonnostných skupinách. V obidvoch prípadoch si výsledok vzájomného zápasu hráči prenášajú do ďalšieho priebehu turnaja.

  •  organizátor ligy si vyhradzuje právo zmeny počtu postupujúcich hráčov zo skupín na základe

 počtu prezentovaných hráčov. Táto zmena bude vždy oznámená pred začiatkom kola hlavným rozhodcom.

 

Nasadzovanie

Na prvom turnaji sa nasadí podľa konečného rebríčka z roku 2018. Na každom ďalšom turnaji podľa aktuálneho poradia prebiehajúceho ročníka 2019. Pri žrebovaní treba použiť tzv. hadí systém žrebovania, ktorý je najmodernejší nakoľko zaradenie majú všetci zúčastnení. Žrebovanie prevedie riadne delegovaný rozhodca spoločne s riaditeľom ligy.

 

Bodovanie

Body do priebežného poradia v ročníku 2018 sa udeľujú len za konečné umiestnenie v konkrétnom kole. 1.miesto: 500bodov, 2.miesto: 350bodov, 3.miesto: 300bodov, 4.miesto: 250bodov. 5.miesto: 175bodov, 6.miesto: 150bodov, 7.miesto: 125bodov, 8.miesto 100bodov, 9.miesto: 75bodov, 10.miesto: 70bodov, 11.miesto: 65bodov, 12.miesto: 60bodov, 13.miesto: 55bodov, 14.miesto: 50bodov, 15.miesto: 45bodov, 16.miesto: 40bodov, 17.miesto: 35bodov, 18.miesto: 30bodov, 19.miesto: 25bodov, 20.miesto: 20bodov, 21.miesto: 10bodov, 22.miesto: 9bodov, 23.miesto: 8bodov,.......30.miesto: 1bod.

 

Pre rok 2019 sa bude hrať s loptičkami, ktoré dodá organizátor ligy - biele 729 ***

 

Protesty

Môžu sa podávať v zmysle SP hlavnému rozhodcovi s vkladom 20.- €. V prípade oprávneného protestu bude vklad vrátený, v opačnom prípade prepadá v prospech usporiadateľa.

Riaditeľ ligy je povinný spracovať výsledky do elektronickej podoby a do troch dní po skončení turnaja zaslať na adresy : tps@sztps.sk + predsedovi ŠTK + reprezentačnému trénerovi.

Výsledky budú zverejňované na zväzovej stránke www.sttp.sk. Právo štartu na Majstrovstvách republiky je podmienené účasťou minimálne na 2 kolách ligy.

 

Odmenení budú hráči na 1. - 6. mieste športovými pohármi a nákupnými poukážkami od firmy FUNSTAR s.r.o. 1. miesto šek 500.-€, 2. miesto šek 300.-€, 3. miesto 200.-€, 4.miesto 150,-€, 5. miesto 100,-€ a 6.miesto 75,-

€. Mimoriadnou cenou – športovým pohárom a šekom v hodnote 50,-€ bude odmenený hráč, ktorý v ročníku 2019 zaznamená najväčší progres vo výkonnosti.

 

ŠTK stolného tenis, 28.11.2018

 

 

Liga vozíčkarov 2021/2022
Liga stojacich 2021/2022
Fotogaléria
viac
  raca-0054.jpg  
Debarierizácia stolnotenisovej haly 1.8.2015