Domov > Reprezentácia > Kritéria pre nomináciu hráčov na MS družstiev v Bratislave

Kritéria pre nomináciu hráčov na MS družstiev v Bratislave

Kritéria pre nomináciu hráčov na MS družstiev,  17. – 20.mája 2017 v Bratislave.ŠTK stolného tenisu vypisuje tri kontrolne a nominačné turnaje v dvojhrách, ktoré sa budú konať 1x mesačne v termíne, ktorý bude vopred vypísaný minimálne 14 dní pred jeho konaním. Termín 1.turnaja bol oznámený dňa 03.12.2016 na záverečnom kole líg na Myjave, a je vypísaný pre:

1.)    hráčov, ktorí sú zaradení do „A a B“ reprezentácií vypisuje termín 1.kontrólneho turnaja na deň – 12.01.2017 (štvrtok) o 18:00 hod v Hlohovci. Pre nomináciu na MS družstiev bude rozhodujúce:

-          výkonnosť  hráčov na kontrolných turnajoch

-          nominácia reprezentačného trénera

 

2.)    hráčov, ktorí nie sú zaradení do „A a B“ reprezentácií vypisuje termín 1.nominačného turnaja na deň – 12.01.2017 (štvrtok) o 18:00 hod v Hlohovci v skupinách postihnutia: TT1, TT2, TT4, TT6, TT7, TT8 všetko kategória mužov. Pre nomináciu na MS družstiev bude rozhodujúce:

-          výkonnosť a výsledky hráčov na nominačných turnajoch v skupinách TT1, TT2, TT4, TT6, TT7, TT8

-          Postavenie hráča vo svetovom rebríčku vo svojej skupine postihnutia

-          Nominácia reprezentačného trénera

Bodovanie na nominačnom turnaji – dvojhra v konkrétnej skupine postihnutia systémom každý s každým:

1.miesto – 3body

2.miesto – 2 body

3.miesto – 1 bod

V prípade, že sa turnaja zúčastnia len dvaja hráči, hrá sa vzájomný zápas – víťaz 3body, porazený 2body. V prípade účasti len jedného hráča vo svojej skupine postihnutia sa body pre hráča neudeľujú.

 

Pri rovnosti bodov z troch nominačných turnajov dvoch a viacerých hráčov, je pomocným kritériom pre konečné poradie hráčov – lepšie postavenie hráča vo svetovom rebríčku vo svojej skupine postihnutia ku dňu 2.entry pre nominácie na MS 2017 družstiev – 31.03.2017.

 

Na základe nominačných turnajov má právo reprezentačný tréner navrhnúť nomináciu v skupine postihnutia:

TT1 max. 2hráčov

TT2 max. 1hráča

TT4 max. 1hráča

TT6 max. 2hráčov

TT7 max. 2hráčov

TT8 max. 1 hráča

Spoločným kritériom pre všetkých hráčov je platnosť medzinárodnej zdravotnej klasifikácii.

 

Spoločným záujmom štk a reprezentačného trénera je postaviť konkurencie schopné družstvo, ktoré bude úspešne reprezentovať Slovensko na historicky prvých samostatných Majstrovstvách sveta družstiev.

 

Liga vozíčkarov 2019/2020
20.04.2019 - Hlohovec
18.05.2019 - Pezinok
16.06.2019 - Bratislava
10.08.2019 - Myjava
17.08.2019 - Žarnovica
31.08.2019 - Ružomberok
1 - Mihálik Peter
2 - Mészáros Andrej
3 - Trávniček Boris
4 - Riapoš Ján
5 - Ludrovský Martin
6 - Čabák Bohuš
Liga stojacich 2019/2020
20.04.2019 - Hlohovec
18.05.2019 - Žarnovica
16.06.2019 - Bratislava
10.08.2019 - Myjava
17.08.2019 - Senec
31.08.2019 - Ružomberok
1 - Csejtey Richard
2 - Jambor Miroslav
2 - Kršiak Jozef
4 - Valach Tomáš
5 - Csémy Gabriel
6 - Horváth Tomáš
Fotogaléria
viac
  B53G5153.jpg  
Slovakia Open 2015