Domov > Aktuality > PROPOZÍCIE MSR V STOLNOM TENISE TP ŠPORTOVCOV
PROPOZÍCIE MSR V STOLNOM TENISE TP ŠPORTOVCOV

PROPOZÍCIE MSR V STOLNOM TENISE TP ŠPORTOVCOV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ: Z poverenia SZTPŠ, ŠK TPŠ Ružomberok
Dátum: 17.10. - 20.10. 2013
Miesto: Stolnotenisová hala ŠKST Ružomberok
Hracia hala: Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok
Ubytovanie: Hotel Áčko, Hrabovská cesta, Ubytovňa Tenisové kurty
Strava: Zabezpečí usporiadateľ v hoteli Áčko
Riaditeľstvo turnaja: Riaditeľ: Roman Cibulka
Hl. Rozhodca: Bc. Jozef Jantoš
Zástupca: Ing. Peter Dittrych

Menovité prihlášky zašlú kluby písomne na adresu Roman Cibulka, PO BOX 512, 03401

Ružomberok, e-mailom, alebo telefonicky do 11. 10 .2013.
Roman Cibulka, romancibulka@t-zones.sk
Tel. mobil 0903 375 710, 0918 979 324

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, SP a ustanovení tohoto rozpisu, usporiadateľ si vyhradzuje v prípade potreby právo zmeny. Všetci zúčastnení musia mať platnú lekársku prehliadku.

Systém Súťaží:

Jednotlivci prvý stupeň v skupinách, druhý stupeň vyraďovací. Štvorhry KO systém. Všetky jednotlivé zápasy sa hrajú na tri vyhrané sety z piatich. Hracie podmienky: Hrá sa na 7 stoloch Butterfly Loptičky: Butterfly ***

1. Dvojhra mužov vozíčkarov, stojacich podľa druhu postihnutia

2. Dvojhra žien – podľa druhu postihnutia vozíčkarky, stojace

3. Súťaž štvorhier – OPEN – bez rozdielu posihnutia ( TT1- TT5, TT6-TT10)

Súťaž jednotlivcov sa pre jednotlivé skupiny otvorí pri počte minimálne 3

Pri počte 3 sa udeľuje len 1. miesto.

Pri počte 4 sa udeľuje 1. a 2. miesto

Pri počte 5 a viac hráčov sa udeľuje 1., 2., 3. miesto

Časový harmonogram:

Štvrtok 17.10.

 

 • 16.00 – 18.00 príchod vozíčkari, večera 
 • 19.00 – porada vedúcich - vozíčkari


Piatok 18.10. 

 • 7.00 – 8.00 raňajky
 • 8.30 – súťaže skupín TT1-TT5
 • 12:00 – 13:30 obed priebežne
 • 14:00 – súťaž štvorhier
 • 17:00 – finálové zápasy vozíčkari, vyhodnotenie
 • 16:00 – 18:00 príchod stojaci
 • 19:00 – porada vedúcich stojaci
 • 18:00 – 20:00 večera 

Sobota 19.10. 

 • 7.00 – 8.00 raňajky, vozíčkari odchod domov
 • 8.30 – súťaže skupín TT6-TT10
 • 12:00 – 13:30 obed priebežne
 • 14:00 – súťaž štvorhier
 • 17:00 – finálové zápasy, vyhodnotenie 


Nedeľa 20.10

 • 7:00 – 8:00 raňajky stojaci, odchod


Ceny :

Víťazi jednotlivých kategórii obdržia poháre a medaile, vecné ceny.

Roman Cibulka - Riaditeľ turnaja

Bc. Jozef Jantoš - hlavný rozhodca

Liga vozíčkarov 2020/2021
18.04.2020 - Hlohovec
02.05.2020 - Pezinok
06.06.2020 - Žarnovica
27.06.2020 - Myjava
26.09.2020 - Bratislava
Liga stojacich 2020/2021
18.04.2020 - Hlohovec
02.05.2020 - Senec
06.06.2020 - Žarnovica
27.06.2020 - Myjava
26.09.2020 - Bratislava
Fotogaléria
viac
  ms-2014-10.jpg  
Majstrovstvá sveta Beijing 2014