Domov > Aktuality > Pozvanie na Súťaž Čína mojimi očami
Pozvanie na Súťaž Čína mojimi očami

Oznam o konaní súťaže v písaní esejí a tvorbe krátkych videí.

Oslava 70. výročia ustanovenia čínsko-slovenských diplomatických vzťahov

- Čína mojimi očami“.


Tento rok si pripomenieme 70. výročie založenia Čínskej ľudovej republiky a 70. výročie ustanovenia diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. S cieľom prehĺbiť vzájomné porozumenie a zvýšiť povedomie medzi ľuďmi oboch národov a umožniť verejnosti širší prístup k príbehom o čínsko-slovenskom priateľstve, Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike usporadúva súťaž v písaní esejí a tvorbe krátkych videí 70. výročie ustanovenia čínsko-slovenských diplomatických vzťahov - Čína mojimi očami. Uchádzači musia spĺňať nasledujúce podmienky účasti:

1.) Cieľová skupina: občania Slovenskej republiky.

2.) Jazyk: slovenský, čínsky, anglický.

3.) Téma a obsah: Oslava 70. výročia založenia Novej Číny a 70. výročie ustanovenia diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom – Čína mojimi očami. Môžete predstaviť vlastný pohľad na rozvoj Číny, vedomosti o čínsko-slovenských vzťahoch, ako aj praktickú skúsenosť s Čínou, či osobnú skúsenosť z účasti na rozvoji čínsko-slovenských vzťahov. Forma nie je limitovaná.

4.) Originalita: Každý autor môže predložiť iba jeden článok alebo krátke video. Článok musí byť originálny, nebol doposiaľ nikde publikovaný a nie je plagiátom. Akákoľvek forma plagiátu je prísne zakázaná, a v prípade nálezu podobnosti, bude takýto článok diskvalifikovaný. Autor video príspevku môže editovať vlastné video, ktoré už bolo publikované, ale súťažné dielo nesmie byť skopírovaným obsahom pôvodného publikovaného videa.

5.) Formát:

 

A.) - Článok môžete dodať spolu s niekoľkými osobnými fotografiami súvisiacimi s témou.

- Články v čínskom aj v ostatných jazykoch musia byť v rozsahu do 2000 slov.

- Text má byť vo formáte Word, a pozostávať z názvu, hlavného tela textu a zhrnutia o autorovi textu.

- Zhrnutie o autorovi textu je potrebné umiestniť na záver práce, oddeliť samostatným paragrafom, uviesť v ňom meno a priezvisko autora, miesto práce alebo štúdia, dátum narodenia, korešpondenčnú adresu, email a telefónne číslo.

- Dĺžka tohto posledného paragrafu nesmie presiahnuť 200 čínskych znakov alebo 200 slovenských či anglických slov.

 

Formát a úprava štýlu článku:

(1) názov: v anglickom a slovenskom jazyku Times New Roman, veľkosť 15 bodov (v čínštine Chinese Heiti 中文黑体, veľkosť písma: 小二);

(2) telo textu: v anglickom a slovenskom jazyku Times New Roman, veľkosť 13 bodov (v čínštine Chinese Songti 中文宋体 veľkosť písma: 三号);

(3) zhrnutie o autorovi: v anglickom a slovenskom jazyku Times New Roman, veľkosť 12 bodov (v čínštine Chinese Kaiti中文楷体, veľkosť písma: 四号);

(4) riadkovanie: Riadkovanie článku má byť jednoduché.

 

B.) Dĺžka videa nesmie presiahnuť 5 minút. Formát videa mp4. K videu je potrebné doložiť zhrnutie o autorovi v dokumente vo formáte Word.

 

6.) Súhlas s použitím: Právo publikácie, právo sťahovania a ukladania údajov, vydavateľské právo sú vlastníctvom Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, čo ustanovuje podpísaný osobitný právny dokument. Autor súťažného diela je povinný podpísať súhlas (priložené na konci tohto dokumentu) a odovzdať ho spolu so súťažným dielom.

7.) Odovzdanie: Članok alebo video spolu so skenovanou kópiou so splnomocnením je potrebné zaslať na emailovú adresu cinska.ambasada@gmail.com do 31. júla 2019.Ak je rozsah súboru pre prílohu veľký a email ho neumožňuje prijať, prosíme napáliť súťažné dielo na CD a poslať ho poštou na adresu Veľvyslanectva ČĽR v SR (Jančova 8B, 811 02 Bratislava). Do predmetu správy prosíme uviesť Essay Writing//Video Competition + meno a priezvisko autora + Názov miesta štúdia alebo pracoviska autora (alebo: 征文投稿 + 作者姓名 + 作者工作或学习单位).

8.) Ceny budú udelené v kategóriách Rozvoj Číny, širenia čínskej kultúry, Pásmo a cesta, Prechádzka Čínou, Priateľstvo Číny a Slovenska, Most mládeže a ďalších. Veľvyslanectvo ČĽR v SR zriadi odbornú porotu, ktorá vyberie víťazné súťažné práce a výsledky budú zverejnené v septembri 2019.

  1. Veľvyslanectvo ČĽR v SR si vyhradzuje právo na konečné  rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže. 

Súhlas

 

 

Dolu podpísaný/á súhlasí, že sa bude riadiť podmienkami a pravidlami súťaže v písaní esejí a tvorbe krátkych videí Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Oslava 70. výročia ustanovenia čínsko-slovenských diplomatických vzťahov- Čína mojimi očami.

Zároveň prehlasujem, že súťažné dielo je originálna práca a v prípade, že porušuje autorské alebo obchodné práva tretej strany, alebo iné okolnosti súvisiace s právami duševného vlastníctva, budem znášať všetky s tým súvisiace právne dôsledky.

Dolu podpísaný/á udeľuje Veľvyslanectvu Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike súhlas so zverejnením súťažného diela v akejkoľvek forme v tlačových materiáloch, pri propagácii, v publikáciách, ďalej súhlasí so zapožičaním diela, s jeho širením v podobe kópie, v rámci výstav a zbierok a v s nimi súvisiacich publikáciách, ako aj súhlas s ďalšími spôsobmi použitia súťažného diela.

 

 

 

Podpis súťažiaceho: _________________ Dátum: ____________________

 

Liga vozíčkarov 2021/2022
Liga stojacich 2021/2022
Fotogaléria
viac
  so2014-19.jpg  
Slovakia Open 2014