Domov > Aktuality > Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise TP v Bratislave !!!
Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise TP v Bratislave !!!

Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise – bližšie usmernenie pre účastníkov 

Organizačný výbor MSR SZTPŠ v stolnom tenise vydáva toto usmernenie k turnaju:

- Všetci účastníci, ktorí si nahlásili ubytovanie, budú ubytovaní v hotely Lindner, Metodova 4,

82108 Bratislava, Možnosť ubytovania je v piatok 18.09.2015 od 14,00 hod

- Zdravotná klasifikácia pre hráčov, ktorí ju ešte nemajú bude v piatok 18.09.2015 od 18,00 –

do 19,00 hod a v sobotu od 08,00 – do 08,30 hod v stolnotenisovej hale na Černockého 6,

83153 Bratislava

- Večera pre ubytovaných je o 19,00 hod v reštaurácii hotela Lindner,

- Následne v reštaurácii o 20,00 hod bude losovanie súťaže

- Otvorenie MSR SZTPŠ v stolnom tenise bude v sobotu 19.09.2015 o 08,00 hod

v stolnotenisovej hale

- Obed pre všetkých účastníkov bude podávaný priebežne v hale v priestoroch bufetu na

prízemí

- Vyhodnotenie a odovzdávanie cien prebehne hneď po skončení posledného zápasu

v stolnotenisovej hale

- Ukončenie a odchod účastníkov domov je predpokladaný okolo 17,00 hod

- Organizačný výbor MSR SZTPŠ v stolnom tenise žiada zástupcov jednotlivých klubov, aby

o tomto usmernení upovedomili svojich členov

- Prípadné prihlásenie nových hráčov  do turnaja po termíne 07.09.2015 bude riešené

individuálne Organizačným výborom

Ľuboš Dobrotka, riaditeľ MSR SZTPŠ v stolnom tenise

Liga vozíčkarov 2020/2021
Liga stojacich 2020/2021
Fotogaléria
viac
  so2014-06.jpg  
Slovakia Open 2014